Pro topenáře a instalatery-revize spalinových cest

Vyústění přetlakových spalinových cest nad střechy – platí  podmínky dle ČSN 734201

odvod spalin nad střechy a vyústění přetlakových spalin cest nad střechy

Opakujeme zde,že pro odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší platí poměrně přísné podmínky dle ČSN 734201

odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

Z hlediska této normy nebudeme vydávat revize spalinové cesty na instalace,které tyto podmínky nebudou splňovat. Nejsme v pozici,abychom ex post legalizovali různé montážní “zmetky” a nesli za to právní zodpovědnost.

video jak to nemá být

 

Přehled možných odkouření plynových kotlů

 

Vzhledem k tomu,že tyto profese si provádějí instalace jednodušších spalinových cest sami,uvádíme zde pomůcku co budeme požadovat před provedením a zhotovením revizí spalinových cest.

Při vyplňování formuláře vyplňte všechny kolonky a odklepejte vybrané volby v rozbalovacích nabídkách. Umožníte nám tím rychleji zpracovat Vaše požadavky. K formuláři můžete přiložit i jiné podklady ve formátu pdf,excel apod.

 

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Všeobecné info o objednateli revize spalinové cesty :

Údaje objednatele

Kontakt na objednatele revize spalinové cesty :

Vlastník objektu ve kterém se provádí revize spalinové cesty :

Adresa provedení revize nebo montáže spalinové cesty :

Instalovaný spotřebič :

zadejte značku ze štítku spotřebiče,instalovaný výkon,výrobní číslo

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Popis objektu ve kterém je spalovací zařízení instalováno:

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Popis kouřovodu-odkouření:

V části průběh kouřovodu popište trasu kouřovodu-např -kotlová redukce DN 100/60,svisle 0,5 m,koleno 90° s kontrolním otvorem,vodorovně 0,5 m,ústí do komína,patní koleno. Pokud kouřovod není zapojen do komína-tzn probíhá stropem a střechou-popište jeho průběh-např kotlová redukce,kontrolní kus svislý,svisle prostup stropem,svisle 1m,prostup střechou,černá komínová hlavice.

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Svislá část odkouření :
Obvykle bývá založeno ve stávajícím zděném vestavěném komínovém tělese,které je dodatečně vložováno. Jiná varianta je svislé odkouření přímo na kotel s prostupem stropem a střechou nebo vyústění do fasády objektu.

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Typ vyústění spalinové cesty :

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Materiál použitý pro dodatečné vložkování stávajícího vestavěného komína :

Musí být použit materiál pro přetlak s těsněním !

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Kontrolní otvory na spalinové cestě :

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Odvod kondenzátu ze spalinové cesty :

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Upozorňujeme Vás,že Vaše osobní údaje zpracujeme dle směrnic společnosti DAMING s.r.o.

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

V části Vaše zpráva sdělte údaje,které považujete za podstatné pro vypracování revizní zprávy

Příloha limitována velikostí 2 Mb, před zasláním si ověřte velikost přílohy,kterou zasíláte. Přílohy o velikosti větší než 2 Mb doporučujeme raději zaslat přes www.uschovna.cz

Přílohy :