Kontrola a čištění spalinových cest

Kontrola celé spalinové cesty a vydání  „Zprávy o provedení kontroly a čistění spalinové cesty“ (Vyhláška č.34/2016 Sb.)

Čištění komínu

Základní cena kontroly                                     500 Kč bez DPH/1 spalinová cesta

Základní cena čištění                                        200 Kč bez DPH/ 1 spalinová cesta (vybírání sazí v ceně čištění)

Dopravné na místo určení                                   8 Kč/ km bez DPH

Dopravné zpět                                                      8 Kč/ km bez DPH

 

Objednáním služby souhlasíte s cenou  

 

 

Čištění komínu je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty ze spalinových cest.
Součástí čištění komínů je také „zpráva o čištění spalinové cesty“, která je vystavena po provedení prací. Tato zpráva musí obsahovat mimo jiné i veškeré nedostatky, které byly v průběhu čištění komínu zjištěny kominíkem, který práci vykonával.

Čištění komínů a kouřovodů (spalinové cesty) se provádí v souladu s vyhláškou č.34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Čištění komínů a kouřovodů provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Komíny čistíme zejména kvůli bezpečnosti osob a také kvůli možným hmotným škodám na majetku. Musíme si uvědomit, že v případě požáru, který vznikne na spalinové cestě, nám pojišťovna neuhradí ani korunu, pokud neprokážeme písemně, že byly pravidelně prováděny kontroly a čištění komínu a že na komín byla vystavena požadovaná revize.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv   

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x ročně 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Čištění, kontrola a revize spalinových cest – GŘ HZS

Kontrola spalinových cest je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. Provádět pravidelné kontroly komínů legislativně upravuje vyhláška č.34/2016 Sb. V případě, že takto neučiníme vystavujeme se hrozbě pokuty.

Kontrola spalinové cesty spotřebiče se musí vždy provádět po celé její délce. Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.

Základem celé kontroly spalinové cesty – komína jsou zejména tyto úkony:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.
  • posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
  • Posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.
  • posouzení stavebně technického stavu

Jak často se provádí kontrola komínu nám udává vyhláška č.34/2016 Sb. Spalinové cesty se spotřebičemi do 50kW se musí nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou minimálně jednou ročně.

Kdo je odborně způsobilá osoba?

Je to držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Většinou jsou tyto kontroly prováděny společně s čištěním spalinové cesty – komína.Nejen že to má své finanční výhody, ale samotná kontrola komínu nelze bez předchozího čištění vůbec provést.

 

Požádejte si o orientační kalkulaci

Odpovíme do tří pracovních dní. Pole s hvězdičkou(*) jsou povinná.

Pro zpracování Vaší objednávky jsme povinni získat od Vás tzv. Souhlas se zpracováním osobních dat.

Prohlášení naší firmy ke způsobu zpracování osobních dat najdete zde

Po přijetí Vaší objednávky Vám zpětně zašleme potvrzovací e-mail, abychom si ověřili zda objednávka skutečně došla od Vás.

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST

Všeobecné info o objednateli

Údaje objednatele:

Kontakt na objednatele:

Adresa provedení:

Upozorňujeme Vás,že Vaše osobní údaje zpracujeme dle směrnic společnosti DAMING s.r.o.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přílohy mají velikost max 2 Mb. Před odeslání si zjistěte maximální velikost přiloženého souboru. Soubory (pdf,obrázky apod) větší než 2 Mb raději zasílejte přes www.uschovna.cz

Přílohy :