Přívod spalovacího vzduchu ke spotřebičům

Jeden z velmi významných problémů souvisejících s provozem komínů, je přívod vzduchu. Ten přímo ovlivňuje tah komínu, který je důležitý pro dobré spalování. Za dobrý tah je běžně považováno 10 – 20 Pa. Přitom je třeba si uvědomit, že ačkoliv otevřený krb spotřebuje každou hodinu cca 300 m3 vzduchu, moderní spotřebič spalující plyn nebo pevné palivo spotřebuje pouze cca 30 m3 za hodinu. To znamená, že i obyčejný větrák nebo digestoř mohou odtahovat více vzduchu než komín. Tato situace způsobí ve svém důsledku negativní tah, kdy z komínu se stane v podstatě přívod vzduchu a spaliny ze spotřebiče začnou vnikat do místnosti. Tuto zkušenost bohužel každoročně zaplatí několik lidí životem.

Požadavky na přívod spalovacího vzduchu by si měl projektant,investor,dodavatel apod zjistit před instalací spotřebiče. Na internetu je dostatečné množství různých propočtů a není účelem této stránky je zde uvádět. Je nutné si předem prostudovat technické listy a návody ke spotřebičům,kde jsou k jenotlivým kategoriím a typům spotřebičů stanoveny požadavky.

Chceme zde uvést ,že za umístění spotřebiče je zodpovědna odborně způsobilá osoba a to jistě není kominík či revizní technik spalinových cest !!!

Pokud se rozhodujete pro pořízení kamen, krbu či kotle, ať už na hlavní vytápění či sezonní přitápění, měli byste vědět, že aby takový spotřebič správně pracoval, potřebuje kromě správného paliva a správně navržené a udržované spalinové cesty také oxidační prostředek – vzdušný kyslík. A to v dostatečném množství. A právě na tento „vzduch“ nutný k hoření se velmi často zapomíná. Asi proto, že nám připadá samozřejmý a je ho všude okolo nás dostatek. Ale když je kyslíku málo, nastává problém.

Není ohně bez vzduchu

Potřebné množství spalovacího vzduchu závisí na druhu paliva i druhu spotřebiče, ve kterém se palivo spaluje. Pro spálení 1 kg uhlí potřebujete minimálně 6 m3 vzduchu. Pro dřevo pak minimálně 4 m3. Pro otevřený krb už ale potřebujete 80 až 100 m3 vzduchu. A to jde stále jen o 1 kg dřeva. Pokud tyto hodnoty znásobíte přikládaným množstvím, získáte orientačně objem vzduchu, který musíte přivést ke spotřebiči pro správné hoření.

Např pro spálení 1 kg dřeva se spotřebuje cca 10 m3 vzduchu. Pokud např provozujeme krbovou vložku o 6 kW a přikládáme každou hodinu 2 kg dřeva (viz např návod k obsluze) je potřeba vzduchu pro spalování cca 20 m3 hodinově.

výpočtová pomůcka-návrh vzduchospalinové cesty pro krb

 

Většina domů se dnes staví jako nízkoenergetické či pasivní, kde je nežádoucí, aby vzduch samovolně cirkuloval. Týká se to i rekonstrukcí starších domů, kdy se kromě jiného vyměňují netěsná okna a dveře, zatepluje se fasáda, ruší se větrací otvory, provádí se rekonstrukce kuchyně a kromě nové kuchyňské linky se osadí i digestoř. A dříve neexistující problém je na světě. Nová těsná okna a dveře zabraňují přístupu vzduchu do domu. Nová nebo výkonnější digestoř vzduch naopak z domu odsává.

Způsobů, jak potřebný spalovací vzduch ke spotřebiči přivést, je několik: otvory a mřížkami ve zdech (tím vznikají nežádoucí tepelné ztráty), speciálním potrubím či kanálkem v podlaze (konstrukční problémy), nebo samotným komínovým systémem.

Pevná paliva :

ČSN 734203,ČSN 734231,ČSN 734232,ČSN 13240 resp ČSN 16510-1

přibližný propočet dle výhřevnosti:

Pro spalování pevných paliv-malé zdroje

Vychází se z hmotnostního toku spalin-optimální množství dodaného paliva.

m = [ (3,6* P) /( Qn* η) ]*100    [kg/h]

m – hodinová spotřeba paliva

P – požadovaný výkon zdroje v kW

η –  provozní účinnost zdroje

Množství spalovacího vzduchu

V =[ 0,5 + 0,242*Qn ]* n    [m3/kg]

Qn- výhřevnost paliva – MJ/kg

n-přebytek vzduchu -volíme 2

 

Příklad :

Peletová kamna o výkonu P=10 kW

Výhřevnost pelet Qn= 17,1 MJ/kg

Dosazením vyjde že pro výkon 1 kW je nutné spálit 0,239 kg pelet za hodinu

Pro výkon 10 kW je to tedy 2,39 kg/h

V = [0,5+0,242*17,1]*2 = 9,28  m3/kg

Při hodinové spotřebě 2,39 kg je tedy hodinová potřeba vzduchu

2,39 * 9,28 = 22,18 m3/h

výhřevnost dřeva -cca 16 MJ/kg

 

Plynná paliva :

TPG 70401,TPG 80701,TPG 80702,TPG 90802

diskuse k přívodu vzduchu a důvod,že nemůže odpovídat kominík

× Jak Vám mohu pomoci?