Výpočty spalinových cest

 

Výpočet a návrh spalinové cesty řeší změna č.2 ČSN 734201 kapitola 5 čl. 5.2. Tyto výpočty jsou součástí naší nabídky.

Výpočet a návrh spalinové cesty

 

Základní cena výpočtu                                        670 Kč bez DPH/1 výpočet

Dopravné na místo určení                                8 Kč/ km bez DPH

Dopravné zpět                                                       8 Kč/ km bez DPH

 

Objednáním služby  souhlasíte s cenou  

Pokud spalinovou cestu naše firma bude realizovat bude výše uvedená cena odečtena od celkové ceny zakázky.

Ke zpoplatnění této služby jsme byli bohužel nuceni přistoupit po nemilých zkušenostech s některými zákazníky.

 

Provádíme výpočet a návrh spalinové cesty – komínů s pomocí německého výpočtového programu KESA ALADIN a Tepelně-technický výpočet spalinové cesty (Komín) firmy PROTECH.

Výpočet a návrh spalinové cesty řeší změna č.2 ČSN 734201 kapitola 5 čl. 5.2. Tyto výpočty jsou součástí naší nabídky.

 

Pokud spalinovou cestu naše firma bude realizovat bude výše uvedená cena odečtena od celkové ceny zakázky.

Ke zpoplatnění této služby jsme byli bohužel nuceni přistoupit po nemilých zkušenostech s některými zákazníky.

Výpočty komínů

Spotřebič paliv má mít spalinovou cestu, která odpovídá typu a provedení spotřebiče paliv, jeho jmenovitému výkonu a jeho způsobu používání. Požadavkům spotřebiče, které stanový jejich výrobce, musí odpovídat konstrukce komínu (jednovrstvý, vícevrstvý, podtlakový, přetlakový, suchý, vlhký apod.), velikost průduchu komínu a jeho účinná výška. Teprve při správném navržení spalinové cesty může být zajištěn bezpečný odvod spalin od spotřebiče paliv do volného ovzduší a nejvyšší účinnost spotřebiče. Při poddimenzované spalinové cestě se spaliny, mohou vracet do prostoru kde je spotřebič umístěný a může tak docházet k ohrožení zdraví nebo i života fyzických osob a může docházet také k automatickému vypínání spotřebiče. Je-li spalinová cesta předimenzovaná, mají spaliny malou rychlost a mohou se silně se ochlazovat na stěnách průduchu komínu a tak při nedostatečné rychlosti spalin a nízké teplotě spalin může být komín málo nebo úplně nefunkční.

ČSN 734201 kapitola 5 čl. 5.2 :

Návrh spalinové cesty musí být doložen tepelně technickým a hydraulickým výpočtem podle ČN EN 13384-1,2

Vazba na vyhlášku č. 268/2009 Sb. :

Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ale i podle ČSN 73 4201:2010 musí být komíny a kouřovody navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Druhu a typu spotřebiči paliv, jeho jmenovitému výkonu, používanému palivu a teplotě spalin musí odpovídat velikost spalinové cesty, tedy světlý rozměr a účinná výška. Jakým způsobem revizní technik spalinových cest posoudí parametry spalinové cesty k připojenému spotřebiči paliv aby byla splněna podmínka  bezpečného odvodu spalin do volného ovzduší (za všech provozních podmínek) bez výpočtu spalinové cesty? Navíc nelze ani budovat předimenzované spalinové cesty, protože jedna z podmínek jejich funkce je, že rychlost při proudění spalin nesmí podkročit hodnotu 0,5 m/s.

Nedoložení výpočtu bude důvodem k nevydání revizní zprávy spalinové cesty.

Výpočet se musí dokládat i na vložkované komíny (není rozdíl z hlediska velikosti spalinové cesty mezi nově postaveným komínem a vyvložkovaným komínem).

Alternativně může být návrh spalinové cesty doložen technickou dokumentací výrobce zařízení dle poznámky k čl. 55.2. ČSN 734201.

 

 

Požádejte si o orientační kalkulaci

Odpovíme do tří pracovních dní. Pole s hvězdičkou() jsou povinná.

Pro zpracování Vaší objednávky jsme povinni  získat od Vás tzv Souhlas se zpracováním osobních dat.

Prohlášení naší firmy ke způsobu zpracování osobních dat najdete zde

Po přijetí Vaší objednávky Vám zpětně zašleme potvrzovací e-mail,abychom si ověřili zda objednávka skutečně došla od Vás.

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝPOČET SPALINOVÝCH CEST
Všeobecné info o objednateli

Osobní údaje objednatele

Kontakt na objednatele

Upozorňujeme Vás,že Vaše osobní údaje zpracujeme dle směrnic společnosti DAMING s.r.o.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přílohy mají velikost max 2 Mb. Před odeslání si zjistěte maximální velikost přiloženého souboru. Soubory (pdf,obrázky apod) větší než 2 Mb raději zasílejte přes www.uschovna.cz

Přílohy :