Odvod spalin venkovní stěnou

Lze provést jen v technicky odůvodněných případech u plynových spotřebičů třídy NOx 5. Mohou to být pouze spotřebiče v provedení C a spotřebiče v provedené B33,u kterých je zabezpečeno,že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout do místa instalace. Mohou to být spotřebiče do jmenovitého výkonu 24 kW

Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší
× Jak Vám mohu pomoci?