Frézování komínů

Objednávejte zde

Srovnejte s cenou z veřejně dostupných zdrojů

 

Provádíme klasické frézování komínových průduchů. Tento postup je velmi častý při opravách komínů a nejčastěji je spojován s vložkováním komínů. Velmi často je frézování používáno i při odstraňování dehtu z komínů.

Před frézováním komínů nabízíme zpoplatněnou službu Technické konzultace-spalinové cesty.Jde o konzultace před zahájením realizace spalinových cest včetně vložkování spalinových cest. Ušetříte si zbytečné starosti jak sobě tak i nám při vystavování revizních zpráv spalinových cest.

Tato služba může být použitá např : před výstavbou – rekonstrukcí objektu , anebo nákupem komína , spotřebiče paliv atd…

Hlavním cílem je předání zhotoviteli informace profesního typu , nejčastější závady komínů , technická podpora , návrh řešení , obecné seznámení z předpisy , řešení přívodu spalovacího vzduchu , prostupy atd…

Můžete si ušetřit případné komplikace popř vydání negativní revizní zprávy spalinových cest. Informujte se proto včas !!!!!!!!!

 

Orientační cena frézování- 1200 Kč/  bm  průduchu

Nad 10 km účtujeme k základní ceně dopravné

Dopravné na místo určení nad 10 km             10 Kč/ km včetně  DPH 21 %

Dopravné zpět  nad 10 km                               10 Kč/ km včetně  DPH 21 %

 

Tento postup je velmi častý při opravách komínů a nejčastěji je spojován s vložkováním komínů. Velmi často je frézování používáno i při odstraňování dehtu z komínů.

Kdy se frézování komínů provádí ?

  • zvětšení průměru komínového průduchu – je zapotřebí při nedostatečném odvodu spalin či nedostatečném tahu komínu
  • zachování stávajícího průměru komínu při vložkování – aby se vložka vešla do komínového průduchu a nezmenšil se průměr je zapotřebí frézovat
  • změna technologie vytápění – pokud měníme spotřebič na jiný druh paliva mění se dost často i požadavek na průměr komínového průduchu
  • zadehtovaný komín – některé zadehtované komíny lze vypálit u kterých to nejde přichází na řadu frézování
  • rekonstrukce komínu – modernizace komínu či nízká účinná výška komínu
  • jiné využití komínu – často dochází také k tomu, že se bude komín využívat pro jiné účely jako např. ventilace budovy, nebo technologická šachta

Frézovat lze všechny zděné komíny ať se jedná o vestavěné komíny, přistavené či volně stojící. Frézovat můžeme i komíny lehce lomené. Důležitým faktorem je statika komínu, kterou je nutné u komínu vždy posoudit. Co se průřezu týká lze frézovat všechny průřezy – kruh, čtverec či obdélník.

Nelze frézovat :

  • komín s narušenou statikou
  • komín s velkým zalomením nebo s velkými nerovnostmi
  • komíny z těchto materiálů – kov, kámen, železobeton, keramika, asbeztové vložky

Frézování komínů je jednou z nejpoužívanějších metod rekonstrukcí, pokud spotřebič vyžaduje větší průměr komína, než jaký má stávající komín. Tato technologie nám umožňuje následné vyvložkování komínového tělesa požadovaným průřezem komínové vložky. Vyfrézované komíny lze použít pro všechny druhy paliv.

 

Je možné frézovat uhýbané i silně uhýbané komíny, pokud jejich konstrukce splňuje ČSN. Tato technologie má i svá omezení. Frézovat lze pouze komíny v dobrém technickém stavu, komínový průduch musí být průchozí a jednotlivé části komína se nesmějí uvolňovat, dále lze frézovat průduchy od průměru 110mm a odfrézovat je možné maximálně 1/3 síly komínového zdiva. Vyfrézovaný komín se musí vyvložkovat.

 

Videoprezentace frézování komínů

 

× Jak Vám mohu pomoci?