Dodávky a montáž nových komínů

Kvalitní a bez problémů fungující komín je základním předpokladem nejen pro vytápění, ale hlavně pro bezpečný odvod spalin ze spotřebičů.

Dodávky a montáž komínů

  • prodej a stavba zděných komínů – dodáváme a stavíme zděné komíny všech předních výrobců a dodavatelů komínové techniky
  • prodej a montáž nerezových komínů – dodáváme a montujeme nerezové třísložkové komíny, nerezové komínové vložky, nerezové a ocelové kouřovody
  • prodej a montáž plastových komínů – nabízíme plastové komínové systémy určené zejména pro odvod spalin od kondenzačních a nízkoteplotních spotřebičů
  • prodej a montáž krbových kamen a krbových vložek – prodáváme krby, krbová kamna a krbové vložky dle Vašeho výběru včetně provádění krbových obestaveb
  • prodej a montáž komínových doplńků

Výpočet a návrh spalinové cesty (cestovné dle vzdálenosti a dohody)
750,- Kč vč. DPH 21 %

Pokud spalinovou cestu naše firma bude realizovat bude výše uvedená cena odečtena od celkové ceny zakázky.

Ke zpoplatnění této služby jsme byli bohužel nuceni přistoupit po nemilých zkušenostech s některými zákazníky.

Dodávka a montáž dle cenové kalkulace – zpracujeme orientační kalkulaci t.j. materiál, montáž, doprava, revize vč. DPH. Podrobný materiálový rozpis doložíme na základě objednávky. Nelze již nadále být v pozici vypracovávání kalkulací pro jiného dodavatele, kterého si pak zákazník vybere. Naše firma tím ztrácí drahocenný čas.

Vážení zákazníci.

Výběru spalinové cesty nebo typu komínu věnujte náležitou pozornost a tuto záležitost svěřte odborníkům. Vyvarujete se problémům při kolaudacích a revizích spalinových cest. Současná praxe je taková, že všichni rozumí všemu a komíny nebo spalinové cesty realizuje kdekdo. Stavení firmy používají argument – děláme to tak už 20 let a nic se nestalo… Pokud se zaměříte na jejich výpis z živnostenského rejstříku, zjistíte, že ke stavbám spalinových cest nemají živnostenské oprávnění. Obdobná situace je také u kamnářské živnosti. Můžete se dočkat nemilého překvapení, kdy například pracovníci profesionálních hasičů budou oprávnění vyžadovat.

Pro laickou veřejnost připomínáme, že pro stavbu komínů a spalinových cest platí norma ČSN 734201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Z této normy mají povinnost vycházet revizní technici spalinových cest při provádění výchozích nebo kolaudačních revizí. Při realizaci komínů a spalinových cest vyžadujte dodržování a znalost této normy!  

Velkou obezřetnost nutno projevit při realizaci tzv. kouřovodů s funkcí komína pro spotřebiče na tuhá paliva. Norma ČSN 734201 sice tuto možnost připouští, avšak jen v technicky odůvodněných případech. Špatným řešením si můžete způsobit, že Vám revizní technik spalinových cest spalinovou cestu neschválí.

Mějte na paměti následující :

1. Teplota z jednovrstvého kouřovodu se může přenášet i na plášť třívrstvého komína.

2. Z tohoto důvodu je nuto řesit prostupy a styk s hořlavými konstrukcemi (stropy, střechy apod.)

3. Komín nemůže respektovat pouze vyjádření výrobce o průměrné teplotě spalin při bežném používání spotřebiče paliv.

4. Odvod spalin musí být odolný i proti možné souhře náhod, kterými je například vznícení nečistot v komíně.

5. Prostupy kouřovodů – odvodů spalin konstrukcemi z hořlavých hmot řeší ČSN 06 1008 – přílohy.

6. Podle ČSN 73 4201 pak musí být dodržena vzdálenost dřevěných konstrukci od vnějšího líce komínového pláště nejméně 50mm. Mezera musí být provětraná, je možno vložit dodatečnou izolaci.

× Jak Vám mohu pomoci?