Zatřídění komínových systémů-vybrané POV

Keramické komínové systémy

 

Legenda :

EN 13063 -číslo příslušné harmonizované normy výrobku

T400-teplotní třída – viz článek 4.2.1 ČSN EN 1443 z ledna 2020

N1 -tlaková třída – viz článek 4.2.2  ČSN EN 1443 z ledna 2020

W- odolnost vůči kondenzátu -viz článek 4.2.3 až 4.2.4  ČSN EN 1443 z ledna 2020,W-mokrý provoz, D-suchý provoz

O 50 b –  G -odolné při vyhoření sazí,  O- bez odolnosti při vyhoření sazí,  As-příslušenství, které je odolné při vyhoření sazí,  50- vzdálenost k hořlavým materiálům v mm ,  b- typ zkušební sestavy dle článku 4.2.6 ČSN EN 1443 z ledna 2020 (mohou být a až l -slovně a až el)

EI – požární odolnost z vnějšku ven v minutách

 

Kovové komínové systémy

 

Legenda :

EN 1856-1 -číslo příslušné harmonizované normy výrobku

T400-teplotní třída – viz článek 4.2.1 ČSN EN 1443 z ledna 2020

P1 -tlaková třída – viz článek 4.2.2  ČSN EN 1443 z ledna 2020

W- odolnost vůči kondenzátu -viz článek 4.2.3 ČSN EN 1443 z ledna 2020,W-mokrý provoz, D-suchý provoz

V2-odolnost vůči korozi – viz článek 4.2.4. ČSN EN 1443 z ledna 2020

L50040-  L50-kod materiálu vnitřní trubky dle normy,040-tlouštka stěny vnitřní trubky

G 50 b –  G -odolné při vyhoření sazí,  O- bez odolnosti při vyhoření sazí,  As-příslušenství, které je odolné při vyhoření sazí,  50- vzdálenost k hořlavým materiálům v mm ,  b- typ zkušební sestavy dle článku 4.2.6 ČSN EN 1443 z ledna 2020 (mohou být a až l -slovně a až el)

 

Plastové komínové systémy

Legenda :
EN 14471 -číslo příslušné harmonizované normy výrobku
T120-teplotní třída – viz článek 4.2.1 ČSN EN 1443 z ledna 2020
P1 -tlaková třída – viz článek 4.2.2 ČSN EN 1443 z ledna 2020
W- odolnost vůči kondenzátu -viz článek 4.2.3 až 4.2.4 ČSN EN 1443 z ledna 2020,W-mokrý provoz, D-suchý provoz
LI – místo montáže, LI- v budově-interieru,LE- uvnitř i vně budovy
O 50 b – G -odolné při vyhoření sazí, O- bez odolnosti při vyhoření sazí, As-příslušenství, které je odolné při vyhoření sazí, 50- vzdálenost k hořlavým materiálům v mm , b- typ zkušební sestavy dle článku 4.2.6 ČSN EN 1443 z ledna 2020 (mohou být a až l -slovně a až el)
E – třída reakce na oheň
U-třída opláštění,U-bez komínového pláště,U0-s nehořlavým pláštěm,U1-s hořlavým pláštěm

 

Jiné systémy

 

× Jak Vám mohu pomoci?