OBJEDNÁVKOVÝ fORMULÁŘ pRO tOPENÁŘE a iNSTALATERY

Všeobecné dodací a obchodní podmínky
Technický popis
Je potřeba mít na paměti,že montáže odkouření vámi dodaných spalovacích spotřebičů podléhají aktuálně platným předpisům ČSN 734201, ČSN 1443,TPG 70401,požární předpisy-požární bezpečnost,kde a jak lze odkouření použít apod. Proto by montáže měly provádět tzv osoby znalé. Minimálně by si osoby znalé měly nastudovat návody k montáži a obsluze spalovacích zařízení,kde jsou podmínky montáže a jejich omezení stanoveny. Předejde se tak sporům.
Problematika společných komínů-prostudujte si

 

Vzhledem k tomu,že tyto profese si provádějí instalace jednodušších spalinových cest sami,uvádíme zde pomůcku co budeme požadovat před provedením a zhotovením revizí spalinových cest.

 

Děkujeme,že používáte náš systém

 

Tým DAMING

 

Objednávkový formulář pro topenáře a instalatery

 

 


 

Objednávkový formulář ke společným komínům pro topenáře a instalatery

 

Problematika společných komínů-prostudujte si než objednáte
Pokud bude revize řešit kombinaci odkouření turbo kotlů a kondenzačních kotlů do společného komína tak budeme vyžadovat jednoznačný písemný souhlas vlastníků respektive provozovatelů kotlů kvůli možnému poškození turbokotlů mokrým provozem společného komína. Jinak revizi spalinové cesty nevydáme. Pokud souhlas nejste schopni zabezpečit tak revizi spalinové cesty neobjednávejte !!!!!!!!!!

 


Přejít nahoru
× Jak Vám mohu pomoci?