Stanovení minimálního objemu akumulace u kotlů na pevná paliva

Porovnání výpočtu objemu akumulačního zásobníku ke kotlům s ručním přikládáním dřeva v rodinném domě podle kritérií dotačních programů a normy ČSN EN 303-5 ukazuje na poměrnou shodu, respektive přijatelnost použití obou způsobů. Norma poskytuje minimální hodnotu. V praxi se výsledný objem zpravidla skládá ze dvou zásobníků.

Start Course

Výměna kotlů a povinná akumulace

 Jak velký objem otopné vody volit pro akumulaci tepla při instalaci kotle na pevná paliva z hlediska požadavků legislativy. Akumulační objem ovlivňuje požadavek výrobce, podmínky dotačních programů a nabízí se více možností.   odkaz

Start Course

Poslední dva roky čmoudících kotlů

Pro více jak 300 tisíc starých, ručně přikládaných teplovodních kotlů na pevná paliva, by měla být právě začínající topná sezóna sezónou maximálně předposlední. Od 1. září 2022 mají být podle zákona o ochraně ovzduší provozovány pouze kotle, které plní minimální emisní požadavky, odpovídající třídě 3. Končí všechny kotle vyrobené před rokem 2000 a „samovýroba“.   odkaz

Start Course

Jak správně topit

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/) Vytápění pevnými palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí znečišťujících látek, dodržením zásad správného vytápění je možné dosáhnout výrazného snížení těchto emisí. Stručné informace o správném vytápění najdete v publikaci MŽP „Jak správně topit a ušetřit“ (PDF, 4 MB) I při dodržování všech níže uvedených zásad správného vytápění platí, že spalovací zdroje na …

Jak správně topit Pokračovat ve čtení »

Start Course

× Jak Vám mohu pomoci?