Sponzorovaný přístup k ČSN-agentura ČAS

Agentura ČAS postupně zveřejňuje plnotextové znění norem v rámci tzv. sponzorovaného přístupu k ČSN. K dispozici jsou normy z oboru stavebnictví, energetické náročnosti, tepelné ochrany budov, osvětlení, akustiky, TZB, požární bezpečnosti a další odkaz

Start Course

Klasifikace a označování plastového systému odvodu spalin

Plastový spalinový systém  musí být  jako každý komínový systém řádně označen a klasifikován dle příslušných národních norem, které jsou nyní již harmonizovány s evropskými normami. Tyto úkony jsou podstatné zejména pro zatřízení komínového systému do příslušné kategorie spalinových systémů. To následně umožňuje jednoduše určit jaký typ spalinové cesty je potřeba pro daný spotřebič.  Jako příklad …

Klasifikace a označování plastového systému odvodu spalin Pokračovat ve čtení »

Start Course

Možné znění přívodu spalovacího vzduchu v revizi spalivací cesty

– Přívod vzduchu pro spalování je zajištěn z prostoru stavby a netěsnostmi stavby (okna, dveře, atd.). – Přívod vzduchu pro spalování je zajištěn z prostoru stavby a samostatným trvalým přívodem vzduchu z venkovního prostoru. – Přívod vzduchu pro spalování je zajištěn z prostoru stavby a samostatným trvalým přívodem vzduchu z vedlejší místnosti. – Přívod vzduchu …

Možné znění přívodu spalovacího vzduchu v revizi spalivací cesty Pokračovat ve čtení »

Start Course

Proč se v místnosti po instalaci plynového kondenzačního kotle objevil zápach?

Příčinou zápachu po generační výměně plynového kotle může být snížená výměna vzduchu v místnosti, nevhodně řešené odpadní potrubí, případně i nedostatečná hygiena. Úroveň úklidu a hygieny řeší uživatel bytu. Dostatečné větrání a úpravu odpadního potrubí, například vestavbu přivzdušňovacího ventilu, má navrhnout odborník.   odkaz

Start Course

Základní legislativa – spalinové cesty

Více informací získáte zde Zákon č. 183/2006 Sb.-stavební zákon Zákon č. 455/1991 Sb. – živnostenský zákon Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon Vyhláška č. 499/2006 Sb. – dokumentace staveb Zákon č. 201/2012 Sb. – ochrana ovzduší Zákon č. 133/1985 Sb. – požární ochrana Vyhláška č. 246/2001 Sb. – požární prevence Vyhláška č. 34/2016 Sb. – o …

Základní legislativa – spalinové cesty Pokračovat ve čtení »

Start Course

Odsávací ventilátory,digestoře a podobná zařízení-možné znění v revizi spalinové cesty

– V době kontroly nainstalována digestoř. Neovlivňuje tah komína. – V době kontroly nainstalována digestoř. Ovlivňuje tah komína. Současné provozování spotřebiče a digestoře nebo ventilátoru se vzájemně vylučuje. – Odsávací elektrické ventilátory nebo digestoře v době kontroly nenainstalovány. – Odsávací elektrické ventilátory nebo digestoře neovlivňují tah komína. – Odsávací elektrické ventilátory nebo digestoře neuvedeny, nutno …

Odsávací ventilátory,digestoře a podobná zařízení-možné znění v revizi spalinové cesty Pokračovat ve čtení »

Start Course

Peletové kotle – potřeba vzduchu, objem, hustota a hmotnostní průtok spalin a emise škodlivin pro základní bilanční výpočty

Po projektantech je často požadováno stanovení emisní zátěže zdroje tepla. Je nutné znát i požadavky na přívod spalovacího vzduchu a pro výpočet spalinové cesty objem a hmotnostní průtok spalin. V článku jsou uvedeny tyto hodnoty pro standardní peletové kotle.   odkaz

Start Course

Přívod spalovacího vzduchu komínem

Trendem ve stavebnictví je úsporné bydlení a čím dál víc spotřebičů na tuhá paliva má uzavřenou konstrukci s hrdlem pro přívod vzduchu. V praxi se tedy budeme s požadavkem na externí přívod vzduchu potkávat čím dál častěji. Technický pohled na problematiku naleznete zde : Přívod spalovacího vzduchu komínem

Start Course

Základní podmínky požární bezpečnosti-dodržujte

Konstrukce komínu,kouřovodu nebo jejich částí musí být navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň min A2. Požární bezpečnost spalinových cest se posuzuje ze dvou hledisek – Požární bezpečnost spalinových cest z vnitřku ven(proniknutí spalin ze spalinové cesty do okolí. V případě,že spalinová cesta prochází pouze jedním požárním úsekem,musí být její konstrukce z materiálu odpovídajícím …

Základní podmínky požární bezpečnosti-dodržujte Pokračovat ve čtení »

Start Course

Čím zaizolovat komín?

Komín patří mezi velmi důležité součásti domu a na jeho stavbu jsou tudíž kladeny ty nejvyšší nároky. Úkolem komínové techniky je odvést spaliny nad střechu, kde jsou rozptýleny do ovzduší tak, aby se zamezilo jakékoli újmě na zdraví obyvatel domů.   odkaz

Start Course

× Jak Vám mohu pomoci?