Peletové kotle – potřeba vzduchu, objem, hustota a hmotnostní průtok spalin a emise škodlivin pro základní bilanční výpočty

Po projektantech je často požadováno stanovení emisní zátěže zdroje tepla. Je nutné znát i požadavky na přívod spalovacího vzduchu a pro výpočet spalinové cesty objem a hmotnostní průtok spalin. V článku jsou uvedeny tyto hodnoty pro standardní peletové kotle.   odkaz

Start Course

Přívod spalovacího vzduchu komínem

Trendem ve stavebnictví je úsporné bydlení a čím dál víc spotřebičů na tuhá paliva má uzavřenou konstrukci s hrdlem pro přívod vzduchu. V praxi se tedy budeme s požadavkem na externí přívod vzduchu potkávat čím dál častěji. Technický pohled na problematiku naleznete zde : Přívod spalovacího vzduchu komínem

Start Course

Čím zaizolovat komín?

Komín patří mezi velmi důležité součásti domu a na jeho stavbu jsou tudíž kladeny ty nejvyšší nároky. Úkolem komínové techniky je odvést spaliny nad střechu, kde jsou rozptýleny do ovzduší tak, aby se zamezilo jakékoli újmě na zdraví obyvatel domů.   odkaz

Start Course

Revize spalinových cest a krbové vložky

Revizní technik spalinových cest nemůže provádět svoji činnost bez znalosti dalších ČSN a předpisů navazujících na základní normu ke spalinovým cestám-ČS 734201-Navrhování,provádění a připojování spotřebičů paliv. Pro krby a krbové vložky je to ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm. Orientačně : Článek 7.3.7. ČSN 734230 – Do teplovzdušné komory musí být zajištěn dostatečný přístup …

Revize spalinových cest a krbové vložky Pokračovat ve čtení »

Start Course

Diskuse odborníků – nízká teplota spalin kotlů na pevná paliva a komínové systémy

zdroj: tzb-info Hranice pro snižování teploty spotřebičů Napojení na jednovrstvý komín Šamotová vložka Označení komína Komín pro mokrý provoz

Start Course

Internetová poradna _komínová asociace APOKS

Pro vaše dotazy z oblasti navrhování a provozu komínů, vytápění, kotlíkových dotací a energetického poradenství   odkaz

Start Course

Kotlíkové dotace a revizní zprávy spalinových cest

Většina krajů umožňuje podání žádosti pouze elektronicky, následně je třeba dodat podepsanou papírovou žádost s povinnými přílohami. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje). Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje). Fotografie starého kotle a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso. Doklad o ekologické likvidaci starého kotle v zařízení, které je k tomu oprávněno. …

Kotlíkové dotace a revizní zprávy spalinových cest Pokračovat ve čtení »

Start Course

Online přednášky komínové asociace APOKS

Určeno projektantům, přípravářům staveb a stavbyvedoucím   odkaz

Start Course