Zákaznický (klientský) portál

 

V této části je upravena obchodní činnost a vztahy se zákazníky.

Orientační ceny některých služeb :

Montáž a tavba spalinové cesty včetně dopravy-3 pracovníci-hodinová sazba 1 900,00 Kč bez DPH

Montáž a stavba spalinové cesty včetně dopravy-2 pracovníci-hodinová sazba 1 500,00 Kč bez DPH

Kontrola a čištění spalinové cesty pevná paliva jeden průduch  850,00 Kč s DPH

Kontrola a čištění spalinové cesty plynná paliva jeden průduch  700,00 Kč s DPH

Výchozí revize SC pevná paliva jeden průduch  2100,00 Kč s DPH

Výchozí revize SC plynná paliva jeden průduch  1800,00 Kč s DPH

Technická konzultace ke spalinové cestě  1 ks  1500,00 Kč s  DPH

Tepelně hydraulický výpočet spalinové cesty 1 ks  1300,00 Kč s DPH

Kontrola spalinové cesty kamerou jeden průduch  1500,00 Kč s DPH