Vyšlo komentované vydání ČSN 734201 ed.2

zdroj: skcr.cz

Dne 11.10.2018 bylo schváleno Technickou normalizační komisí TNK 105 Komíny vydání Komentovaného znění ČSN 734201 ed.2. Publikaci pod kódem  ISBN 978-80-907017-5-5 vydává Česká agentura pro standardizaci, autorem publikace je Společenstvo kominíků ČR, Technická komise – Ing. František Jiřík.

Tato unikátní publikace je určena nejen pro všechny kominíky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a servisem spalinových cest, ale i  další stavební profese nebo uživatele. Poměrně podrobně na více než 40 stranách komentuje některé články ČSN 73 4201 ed.2, ve které jsou zapracovány změny Z1 až Z4 ČSN 73 4201:2010.

Publikaci lze objednat za 1150,- Kč včetně DPH + doběrečné emailem na sk.cr@seznam.cz 

případně písemně na adrese:

Společenstvo kominíků ČR
Učňovská 1, 190 00 Praha 9

Publikaci získáte i na seminářích Přibyslav – Havířov 2019 jako komplet spolu s ČSN 73 4201 ed.2. v ceně semináře za zvýhodněnou cenu.

Povinné zkoušky pro topenáře v roce 2019

zdroj: tzb-info

Zkoušky z profesních kvalifikací pro topenáře a instalatéry, které jsou podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. povinné pro instalace tepelných zdrojů v Kotlíkových dotacích a Nové Zelené úsporám se opět rozjíždějí.

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE po celém světě se také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo ne zcela funkční. Evropská komise proto vydala směrnici 2009/28/ES na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět.

Kdo smí dotované zdroje instalovat

Od 1. ledna 2015 platí tato povinnost pro všechny instalace zařízení využívajících obnovitelné zdroje a od 1. července 2015 je povinnost zmírněna pouze na všechny dotované instalace (novelou č. 103/2015 Sb.).

Osoba oprávněná provádět instalaci je dle § 10d zákona 406/2000 Sb. povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let. Osoba oprávněná musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Zkouška z profesní kvalifikace

Zkouška z profesní kvalifikace se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je celodenní, zkoušce předchází školení formou kurzu.

Přihlášení na zkoušku

Termíny zkoušek v roce 2019:

 • 29.1.2019 – Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) – místo konání: firma Propuls Solar, Načešice
 • 30.1.2019 – Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – místo konání: firma Propuls Solar, Načešice
 • 13.2.2019 – Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H) – místo konání: firma ROJEK, Kostelec nad Orlicí
 • 13.2.2019 – Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H) – místo konání: firma ROJEK, Kostelec nad Orlicí

Zkouškami u nás úspěšně prošlo více jak 2000 topenářů a instalatérů, těšíme se na Vaši návštěvu. Platnost Osvědčení o absolvování zkoušky je 5 let.

Více informací na www.topenaridotace.cz.

Zdroje tepla a informace o vytápění na jednom místě: Infotherma 2019 se blíží

zdroj: tzb-info

26. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2019 se uskuteční 21. – 24. ledna na Výstavišti Černá Louka Ostrava. Co pro vás pořadatelé připravili?

Kromě největší regionální přehlídky technologií pro vytápění je pro návštěvníky výstavy připraven rozmanitý doprovodný program, kde se mohou dozvědět o nejnovějších trendech nebo získat užitečné informace.

Kompletní informace o doprovodném programu výstavy Infotherma 2019 naleznete zde.

Jak doma využít a uskladnit energii ze slunce?

Úterý 22. 1.. 10:00 – 13:00, konferenční sál

Obnovitelné zdroje energie stále zlevňují, stát jejich pořízení pro domácnosti poměrně štědře podporuje a navíc elektřina ze sítě zdražuje. To jsou ideální podmínky na pořízení vlastního obnovitelného zdroje elektřiny nebo tepla. Jaké jsou možnosti využití slunečního záření v domácnosti? A jak nejlépe energii slunečního záření uložit? Tomuto tématu se budeme věnovat v doprovodném programu TZB-info na téma slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce.

Program:
 • 10:00 – 10:20 Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
 • 10:20 – 10:45 Fotovoltaika s baterií je pojistka proti výpadku elektřiny nebo ne? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
 • 10:45 – 11:10 Jak uložit teplo ze slunce
 • 11:10 – 11:35 Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
 • 11:35 – 12:00 Fotovoltaika v bytě
 • 12:00 – 12:25 Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
 • 12:25 – 12:50 Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie

Kontroly a výměny kotlů

Úterý 22. 1., 15:10 – 15:50, Pavilon A1

O blok se podělí Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění na TZB-info a Ing. Zdeněk Lyčka, garant tématu roku 2019 VÝMĚNY KOTLŮ. Téma vzniklo jako reakce na blížící se zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy vstupující v účinnost od 1. 9. 2022.

Budeme hovořit o aktuálních možnostech čerpání tzv. kotlíkové dotace a o povinnosti provést pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu spalovacích zdrojů. Povinnost kontrol kotlů v domácnostech zavedl Zákon o ochraně ovzduší (ZOO) a byla zpřesněna jeho letošní novelou. S novelou zákona je spojen cíl zavést na úrovni státu registr kontrol, jak, kdo a za kolik kontrolu provádí. Pro domácnosti bude mít výhodu v tom, že se omezí prostor pro podvodné jednání, stát naopak získá přehled u stavu kotlů, jejich zastoupení v domácnostech a bude moci přesněji a účinněji stanovovat podpůrná opatření směřující k omezení produkce emisí CO2.

Kontrola kotle na jedné straně přináší zátěž domácnostem, na druhé straně jim může hodně pomoci ve správném provozování kotle. Moderní teplovodní kotle na tuhá paliva jsou sice vybaveny elektronickým řízením, ale jejich provozovatel musí mít určité znalosti. A zde kontrolor, vyškolený u výrobce a s dobrou praxí, může hodně pomoci.

Jak měnit dodavatele elektřiny v době rostoucích cen?

Poradenství k cenám energií je standardní součástí výstavy Infotherma. Na stánku TZB-info (č. NA2/353) bude na dotazy návštěvníků tradičně odpovídat Jan Schindler, analytik nezávislého kalkulátoru cen energií TZB-info. Jak by se při výběru dodavatele rozmýšlel odborník, který nabídky energetických společností denně porovnává? Přijďte se zeptat!

Kotlíkové dotace jsou stále aktuální

Lokální topeniště byly i v roce 2018 hlavním zdrojem znečištění ovzduší v ČR. Snaha o jejich nahrazení za čistší zdroje s pomocí peněz EU tak bude pokračovat i v roce 2019.

Stručný přehled si můžete udělat například pomocí základní infografiky, kde zjistíte, zda máte na kotlíkovou dotaci nárok. A pokud se na vás kotlíkové dotace nevztahují nebo stavíte nový dům, podívejte se do aktualizovaného porovnání kotlíkových dotací s Novou zelenou úsporám.

Pozvánka na cyklus seminářů

Společenstvo kominíků ČR si dovoluje pozvat své členy na cyklus vzdělávacích seminářů zaměřený na měkké dovednosti pořádaný společností Everesta.

Na kurzy se přihlašujte minimálně 3 týdny předem přes kancelář Společenstva kominíků sk.cr@volny.cz, další informace Milan Halbrštát   mob.: 602 360 873

Kurzy na míru

CIKO s.r.o. Time management 5.11.2018
Předměřice nad Jizerou Vyjednávání a argumentace  3.12.2018
  Úspěšná komunikace 7.1.2019
  Prezentační dovednosti 4.2.2019

Otevřené kurzy

CIKO s.r.o. Hodnocení a motivace zaměstnanců 28.8.2018
Předměřice nad Jizerou Úspěšný manažer/manažerka 12.9.2018

 

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. Komunikace pro kominíky v praxi 3.9.2018
Želešice u Brna Psychologie v obchodě 20.8.2018
Družstevní ul. Vedení a motivace zaměstnanců 9.10.2018
  Vyjednávání a argumentace 8.10.2018

 

Schiedel, s.r.o. Time management 20.8.2018
Nehvizdy Efektivní delegování 11.9.2018
Horoušanská 286 Vedení a motivace zaměstnanců 10.10.2018
  Marketingový a komunikační mix 5.11.2018

 

Střední odborná škola v Olomouci Efektivní obchod po telefonu 24.9.2018
Rooseveltova 79 Obchodní dovednosti 11.10.2018
Olomouc Eektivní delegování 13.9.2018
  Asertivita v pracovním prostředí 29.10.2018

 

Ricom Gas s.r.o Obchodní dovednosti 17.9.2018
školící prostory Cvikov Prezentační dovednosti 26.10.2018
Tovární 319 Hodnocení a motivace zaměstnanců 5.11.2018
  Psychologie v obchodě 2.10.2018

 

Everesta, s.r.o. Komunikace pro kominíky v praxi 25.9.2018
Česká Lípa Asertivita v pracovním prostředí 2.10.2018
Mimoňská 3223 Úspěšný manažer/manažerka 15.10.2018
  Efektivní obchod po telefonu 30.10.2018