Prostupy,vermikulitové a izolační desky, kouřovody.


zdroj: Krby Turbo s.r.o.

THERMAX :

Rakouský výrobce produktů Thermax , firma TECHNO PHYSIK Engineering, je jednou z prvních na světě, která před 30 lety zahájila výrobu desek z vermikulitu. Ty dnes dodává do celého světa.

Vermikulit je přírodní, 100% zdravotně nezávadný materiál a výrobky Thermax zásluhou technologie studeného lisování jsou mnoha kamnáři považovány za výjimečné:
 

Proč THERMAX

 • desky Thermax jsou pevné a kompaktní
 • nedochází k odlupování hran a rohů (ani při nízkých objemových hmotnostech)
 • není zapotřebí žádné speciální penetrace, která by zajišťovala čistý provoz topidla
 • neuvolňují při zahřátí a instalaci nebezpečné dráždivé látky (podráždění rukou)
 • při stavbě krbu nemusíte nosit ochranou roušku
 • piliny vznikající při řezání jsou těžké a padají k zemi. Nevdechujete nic nežádoucího
 • díky bezprašnému zpracování nemáte podrážděné ani oči

Výrobky Thermax dokonce nemají ze zákona povinný bezpečnostní list, protože není před čím varovat či na co upozorňovat.


INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA VERMIKULITOVVÝCH DÍLŮ PRO VÝROBCE

Vyrábíme indiviuální vermikulitové díly pro pro výrobce krbových vložek, kamen, kotlů na dřevo, biomasu, uhlí, olej a plyn. Zajišťujeme indiviuální vermikulitové díly pro další odvětví v průmyslu. Více klidkněte zde.


Nabízený sortiment zahrnuje:

 • THERMAX ECO

Stavebně izolační vermikulitové desky pro stavbu krbů a izolaci kamen, sporáků a komínů.

 • THERMAX ECO PRO

Sálavé neakumulační vermikulitové desky pro stavbu sálavých ploch teplovzdušných krbů.

 • THERMAX SF (SPALOVACÍ KOMORY)

Žáruvzdorné vermikulitové desky do topenišť krbových vložek, kamen a kotlů.

 • INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA TVAROVÉHO SORTIMENTU

Individuální výroba tvarových dílů pro výrobce krbových vložek, kamen, kotlů a dalších odvětví průmyslu.

 • KOMÍNOVÉ PROSTUPY

Certifikované německé komínové prostupy pro dřevostavby. 

Informační materiály :

THERMAX-2018-souhrnný-katalog-všech-produktů-a-služeb

Techno-Physik-ceník-2019-prostupy

Komínový-prostup-montáž

Komínový-prostup-leták

Komínový-prostup-certifikát

SKAMOL :

Kalcium silikátové stavebně izolační desky.

katalog-SKAMOTEC-225-1

SKAMOL-ceník-2019

SILAPOR MG 1000 – SÁLAVÁ LIAPOROVÁ DESKA S MAGNEZITEM

Odborné články a aktuality

04. duben 2019

Jeden z nejoblíbenějších zdících prvků pro krby, kamna a sporáky, který už několik desetiletí nachází oblibu nejen v ČR je zde v novém kabátu. Prošel úpravami a vylepšením, které ho předurčují do dnešní doby. Nadcházející doby sálavých akumulujících zděných krbů.

Jedná se o lité velkoformátové desky v síle 30 mm vyrobené z čistě přírodních surovin. Liaporu (pálené hlíny) s přídavkem magnezitu (povrchově těžená hornina). Tyto suroviny jsou v kamnářství používané a oblíbené pro jejich vlastnosti, které jsou v dokonalém souladu s potřebami našeho oboru. Obě suroviny jsou namíchány v poměru, který ve výsledku udává objemovou hmotnost cca 1000 kg/m3 (možné odchylky / přírodní materiály). Takový produkt je ideálním zdícím materiálem pro sálavý, zděný, poctivý typ krbové obestavby. O tento efekt se stará mimo zmíněné i zeslabená tloušťka desky. SILAPOR MG 1000 se s objemovou hmotností nachází na rozhraní mezi sálavou a akumulační deskou.

POMOCÍ SILAPORU MG 1000

a dalších konstrukčních prvků z řady značky SILATERM je možné takovou situaci řešit k mnohem vyšší spokojenosti zákazníka. Dokážete nabídnout zdravou sálavou variantu krbu i v kombinaci s akumulačními prvky. SILAPOR MG 1000 je vyvinut také pro krby bez mřížek, tedy hypokausty. Pro zvýšení akumulační schopnosti krbu vystavěného ze SILAPORU MG 1000 doporučujeme krbové vložky s akumulačními prvky (prstence, boční a zadní obložení) nebo jednoduše mezi zadní odizolovanou stěnu krbu a krbovou vložku vystavět falešnou stěnu z plnohodnotného akumulačního materiálu (např. akum. desky GRAFIT obj. hm. 2 100 kg/m3 viz obr.). Tepelnou energii vytvořenou v takovémto krbu je možné lépe rozložit v čase a tím získat výhodu akumulačního topidla.

Takový krb má pro zákazníka daleko vyšší užitnou hodnotu s minimálním zásahem do celkové ceny za dílo. Tím vás staví do výhodnější pozice oproti konkurenci, která sálavé a akumulační krby nenabízí.

Cena za obestavbu krbové vložky tímto materiálem je pro zákazníka stejně finančně nákladná, jako stavba z izolačních desek.

Nyní již tedy neplatí, že sálavý krb = drahý krb.

SILAPOR MG:

 • Sálavá tvarovka z přírodních materiálů.
 • Je nerozbitný, zpevněn speciální síťovinou. Eliminuje se škoda způsobená přepravou.
 • Velmi jednoduchá opracovatelnost tvarovky.
 • Je možné sešroubovávat podobně jako izolace.
 • Manipulace s deskami je vlivem obj. hm. velmi jednoduchá.
 • S velkoformátovými deskami rychle realizujete stavbu.
 • K dispozici je kompletní program SILATERM (malty, omítky, lepidla)
 • Automaitcké míchání směsi zajišťuje stálou kvalitu.
 • Veškeré suroviny podléhají přísné výstupní kontrole.
 • Síla desky 30 mm je vhodná za každý rámeček krbové vložky.
 • Je pro svou pevnost možné čímkoli obkládat.
 • Je rozměrově stálý – rovný.
 • Metrové tvarovky jsou vhodné jako překlady nad krbové vložky.
 • Na paletě se nachází ideální množství materiálu v m2.
 • Paletu možné dokládat ostatním příslušenstvím (mřížky,kouřovody, lepidla…)
 • Investice do 1 plety není vysoká.
Kód Název výrobku Ks/pal Počet m2 na pal. Cena / m2 MOC / Kč
Mg1 SILARPOR MG 1000 – 1000 x 250 x 30 mm 88 22 844 211
Mg2 SILARPOR MG 1000 – 1000 x 400 x 30 mm 48 19,2 852,5 341
Mg3 SILARPOR MG 1000 – 600 x 400 x 30 mm 78 19 854,2 205Kouřovody ocelové KARL

banador-2018-17-karl-kourovody

Doklad o kontrole kotle na pevná paliva

autor: Ing. Zdeněk Lyčka

Správné vyplnění Dokladu o kontrole technického stavu a provozu, který vystavují osoby kontrolující kotle na pevná paliva na základě zákona o ochraně ovzduší, je zásadní záležitostí i pro majitele a provozovatele kotle. Článek vede kontrolora krok za krokem vyplňováním dokladu, a majitel kotle si současně může ověřovat, zda kontrolor postupuje v souladu s legislativou.

Výstupem z pravidelné kontroly kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (podrobnosti v článku Kontroly kotlů na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší), je vyplněný „Doklad o kontrole technického stavu a provozu“ (dále jen Doklad). Správné vyplnění dokladu je velice důležité, protože na základě skutečností uvedených v něm může příslušný úřad s rozšířenou působností nařídit provozovateli nápravná opatření, v krajním případě je oprávněn vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. Zákon odborně způsobilé osobě provádějící kontrolu (OZO) neumožňuje zakázat provoz. OZO pouze ověřuje skutečný stav věci a v Dokladu zadokumentuje zjištěné skutečnosti. V případě zjištění porušení některého z ustanovení Zákona či jiných závažných skutečností, na toto provozovatele upozorní a doporučí mu nápravná opatření. Pojďme si projít postupně náležitosti dokladu a vysvětlit si základní pravidla jeho vyplňování. Vyplnit se musí všechny náležitosti („kolonky“) dokladu. Pokud požadovaný údaj (skutečnost) není znám, uvede se do příslušné kolonky „NEZJIŠTĚNO“.

ÚDAJE O OZO A PROVOZOVATELI

Údaje o odborně způsobilé osobě. Zde musí být bezpodmínečně vyplněno vše. Kontrola provedená osobou bez patřičného oprávnění ke kontrole je neplatná. V Dokladu musí být jméno a příjmení OZO, název výrobce (který vydal oprávnění), rozsah oprávnění a platnost oprávnění. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKLADU MUSÍ BÝT KOPIE OPRÁVNĚNÍ. Jména osoby provádějící kontrolu a osoby uvedené na dokladu by se měla samozřejmě shodovat.

Údaje o provozovateli zdroje. Zde musí být také vyplněno vše, aby bylo možné jednoznačně identifikovat provozovatele zdroje. Provozovatelem nemusí být automaticky majitel zdroje (například v případě pronajímaných nemovitostí), ale osoba, která zdroj využívá a provozuje.

ÚDAJE O ZDROJI

Adresa umístění a typ spalovacího zdroje. Údaje, které musí být vyplněny vždy. Tedy i v případě, že ostatní údaje nelze zjistit. „Zaškrtnutý“ typ zdroje se musí shodovat s typem uvedeným v kolonce „Rozsah oprávnění“ v části Dokladu o identifikačních údajích o OZE.

Výrobce, obchodní název zdroje, výrobní číslo, rok výroby. To jsou údaje, které by měly být jednoznačně zjištěny z výrobního štítku kotle. V případě, že není k dispozici výrobní štítek ani průvodní technická dokumentace ke kotli (návod) se u nezjištěných údajů napíše NEZJIŠTĚNO.

Určující technická norma. Norma, podle které byl kotel vyroben a uveden na trh nemusí být jednoznačně uvedena na výrobním štítku, ale měla by být uvedena v dokumentaci ke kotli. Kotle vyrobené do roku 2000 byly vyrobeny dle ČSN 07 0245 (do 50 kW) resp. ČSN 07 0240 (nad 50 kW), kotle vyrobené v létech 2000 až 2012 dle ČSN EN 303-5:2000 (třídy kotlů 1, 2, 3) a kotle vyrobené po roce 2012 dle ČSN EN 303-5:2013 (třídy kotlů 3,4,5).

Rok instalace. Zpravidla se tento údaj uvádí v záručním listě ke kotli.

Paliva určená výrobcem. Údaje o předepsaném palivu musely být uvedeny na výrobním štítku vždy, za platnosti všech norem. Paliva neuvedená na výrobním štítku nelze v kotli spalovat. V případě, že byl kotel určen pro více paliv, uvedou se všechna výrobcem určená paliva (nezáleží na tom, jaké palivo je používáno v době kontroly). V případě, že není k dispozici výrobní štítek ani průvodní technická dokumentace ke kotli (návod), musí být u určených paliv uvedeno NEZJIŠTĚNO. Palivo určené výrobcem tudíž nemůže být uvedeno u „no name“ kotlů (samovýroba).

Jmenovitý tepelný příkon, jmenovitý a minimální tepelný výkon. Ne vždy lze vypočíst jmenovitý příkon zdroje. K výpočtu je zapotřebí znát účinnost při jmenovitém výkonu, to je ovšem údaj, který nemusí být povinně udáván na výrobním štítku ani v průvodní technické dokumentaci ke kotli. A u starších kotlů tomu tak doopravdy je. Údaj o jmenovitém příkonu je ostatně důležitý hlavně pro určení toho, zda se na kotel vztahuje povinnost pravidelné kontroly. V případě, že je jednoznačně dané že se na kotel povinnost vztahuje, je pro potřeby vyhodnocení kontroly prakticky zbytečný. V případě, že není k dispozici údaj o účinnosti při jmenovitém tepelném výkonu, uvede se u příkonu NELZE STANOVIT. Jmenovitý tepelný výkon musí být uveden na výrobním štítku (návodu) vždy pro každý druh výrobcem určeného paliva. Pokud je uvedeno více paliv, ale pouze jeden výkon, pak se má za to, že je jmenovitý tepelný výkon pro všechna paliva stejný. Minimální tepelný výkon musí být uveden na výrobním štítku u automatických kotlů vyrobených dle ČSN EN 303-5 vždy (nesmí být vyšší jak 30 % výkonu jmenovitého). Pokud není uveden u kotlů s ručním přikládáním vyrobeným podle obou verzí ČSN EN 303-5 žádný minimální tepelný výkon, předpokládá se, že nebyl výrobcem zkoušen u autorizované osoby (certifikován) a tudíž kotel by měl být zapojen do otopné soustavy s akumulací. Pro povinné zapojení akumulace jsou rozhodující instrukce uvedené výrobcem v návodu k obsluze. Proto je vyplnění tohoto údaje důležité obzvláště u kotlů s ručním přikládáním, vyrobeným dle ČSN EN 303-5.

Třída kotle. Údaj povinně uváděný na výrobním štítku u kotlů vyrobených dle obou verzí ČSN EN 303-5. Údaj nelze uvést u kotlů neznámého výrobce či kotlů vyrobených před rokem 2000 [1] [2]. U kotlů vyrobených dle [3] v letech 2000 – 2012 mohlo být dosaženo pouze tříd 1, 2, 3. U kotlů vyrobených dle [4] po roce 2012 naopak pouze tříd 3, 4, 5.

ÚDAJE O KONTROLE

Po překontrolování základních konstrukčních, řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků se v kolonkách určených v Dokladu pro tyto prvky zaškrtne zjištěný stav formou VYHOVUJE/NEVYHOVUJE. U některých prvků v havarijním stavu může být použito i NENÍ. A některé prvky dokonce u jistých typů ani být nemohou. Například u automatických kotlů není povinné zařízení proti přetopení a nemají regulátor množství spalovacího vzduchu, u kotlů bez elektronické regulace chybí řídící jednotka a havarijní termostat, u kotlů s ručním přikládáním zase „chybí“ zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky.

U teplovodní soustavy je nejdříve nutné zjistit její typ. Tedy zda se jedná o otevřenou či uzavřenou soustavu. To je důležité zejména z pohledu zabezpečení kotle proti maximálnímu přetlaku a přetopení. Otevřená soustava je proti přetlaku a přetopení chráněna fyzikálně, tudíž nemusí být zabezpečena pojistným ventilem a i kotle s ručním přikládáním v ní nemusí mít zapojeno zařízení proti přetopení. Otevřené soustavy s přirozeným oběhem otopné vody jsou také méně náchylné na „podchlazování“ kotle studenou vratnou vodu i v případě, že není použito směšování za kotlem.

Odvod spalin a spalinové cesty. Pokud nebyly předloženy doklady o revizi a kontrole spalinové cesty, vyplní se pouze NEPŘEDLOŽENO. Čištění spalinové cesty (čištění komína a kouřovodu) si může provozovatel kotle na pevná paliva do 50 kW provádět sám (3x ročně u celoročního provozu, 2x ročně u sezónního provozu, který nepřesahuje v součtu 6 měsíců). Kontrolu ale musí provést pouze „kominík“ a to minimálně 1x ročně. U kotlů nad 50 kW musí kontrolu a čištění provádět minimálně 2x ročně pouze kominík. Nicméně absence revizní zprávy ani dokladu o kontrole spalinové cesty není důvodem ke konstatování, že dochází k nadměrnému znečišťování ovzduší. K tomu by se měl vyjádřit revizní technik spalinových cest, popřípadě by takovéto tvrzení mělo být doloženo měřením.

Řádná údržba spalovacího stacionárního zdroje. Po čištění spalinových cest za kotlem je velice důležitá také údržba spalinových cest v kotli, tedy především výměníku. Intervaly čištění by měly odpovídat intenzitě provozu, ale především intervalům doporučeným či předepsaným přímo výrobcem.

VÝSLEDEK KONTROLY

Nejdůležitější část Dokladu, ve které jsou shrnuty výsledky kontroly. Je zde konstatováno, zda jsou či nejsou provozovatelem splněny jeho zákonné povinnosti.

Spalovací zdroj JE/NENÍ instalován v souladu s pokyny výrobce. Zde jde tedy především o konstatování, zda byl kotel řádně usazen v dostatečné vzdálenosti od hořlavých ploch, je umožněn řádný přístup ke všem ovládacím a čistícím prvkům, je řádně napojen na otopnou soustavu, je řádně zabezpečen proti překročení maximální provozní teploty a maximálního provozního tlaku, je zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu ke kotli a odvod spalin. Případně zda je zajištěn požadavek na minimální teplotu vratné vody a provoz s akumulační nádobou.

Technický stav VYHOVUJE/NEVYHOVUJE pokynům výrobce. Zde by se měl konstatovat výsledek kontroly technického stavu základních konstrukčních, řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků kotle.

Spalovací zdroj JE/NENÍ provozován v souladu s pokyny výrobce. Zde by měl být zaznamenán výsledek kontroly provozu kotle, tedy zda bylo během provozu zaznamenáno nějaké závažné porušení zásad provozu definovaných výrobcem kotle, popřípadě zda byly závažně porušeny pokyny výrobce z pohledu údržby a předepsaných kontrol.

Zjištěné nedostatky MAJÍ/NEMAJÍ vliv na znečišťování ovzduší. Nejdůležitější část celého Dokladu. Zde by měla OZO na základě pečlivé rozvahy konstatovat, zda byly zjištěny zásadní nedostatky, které mají vliv na ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ. Je nutné opravdu pečlivě zvážit, zda zjištěné závady mají zásadní vliv na kvalitu spalovacího procesu. Poškozená izolace či špatně umístěný pojišťovací ventil jsou jistě závažné nedostatky, ale nemají bezprostřední vliv na zvýšenou produkci emisí kotle. Naopak nefunkční ventilátor či „zaseklá“ zatápěcí klapka se na zvýšené produkci nežádoucích emisích projeví určitě.

JE/NENÍ spalováno palivo určené výrobcem. Zde by se mělo především uvést, jaké palivo konkrétně bylo v kotli spalováno v době kontroly. V části Dokladu věnované palivu určenému výrobcem se pouze konstatuje, pro jaká paliva byl kotel uveden na trh, ale především u „vícepalivových“ kotlů z ní nepoznáme, které z určených paliv se v kotli spalovalo v době kontroly.

JE/NENÍ indikováno spalování odpadu. Poměrně dosti těžce zjistitelná skutečnost, pokud v násypce paliva nenajdeme vysypaný odpadkový koš, protože odběr a analýza vzorků popela v průběhu pravidelné kontroly jsou nemožné. Ovšem jako spalování odpadů lze jednoznačně považovat spalování dřevotřísky, kartónů, či jiných „nestandardizovaných“ paliv.

Popis důvodu nesouladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Pokud bylo v některém z předešlých požadavků konstatováno negativní vyjádření, měly by se v této části Dokladu uvést důvody, které k tomuto vyjádření vedly.

Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE/NESPLŇUJE požadavky stanovené v příloze č.11 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pokud v kolonce „Třída kotle“ není uvedena třída 3, 4 nebo 5, musí být konstatováno, že kotel Nesplňuje. Tedy kotle, u nichž není znám výrobce (samovýroba), které byly vyrobeny podle starých norem [1] [2] do roku 2000 nebo u kterých prostě nebylo možné zjistit jejich třídu, nelze konstatovat nic jiného, než že nesplňují. Ovšem to je pouze upozornění pro provozovatele, že jeho kotel nebude moci být provozován po 1. září 2022 a nemá to přímý vliv na omezení provozu kotle do této doby.

Doporučení k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu kotle. Zde by se měla uvést doporučení k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud byly zjištěny nedostatky, které nemají okamžitý vliv na kvalitu spalovacího procesu, ale jsou porušením jiných předpisů (požární, bezpečnost provozu tepelných soustav,…), měl by být v této části Dokladu provozovatel na zjištěné skutečnosti upozorněn a doporučeno mu okamžité zjednání nápravy.

Datum, kontroly, podpis OZO a podpis provozovatele.

PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ DOKLADU

Na závěr si na konkrétním příkladu uvedeme, jakým způsobem by se měl Doklad o kontrole vyplnit. Je zvolena kontrola automatického kotle se šnekovým podavačem. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že není funkční zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky, je chybně umístěn pojišťovací ventil a během provozu bylo zjištěno mírné překročení výrobcem požadovaného tahu.

Zdroje tepla a informace o vytápění na jednom místě: Infotherma 2019 se blíží

zdroj: tzb-info

26. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2019 se uskuteční 21. – 24. ledna na Výstavišti Černá Louka Ostrava. Co pro vás pořadatelé připravili?

Kromě největší regionální přehlídky technologií pro vytápění je pro návštěvníky výstavy připraven rozmanitý doprovodný program, kde se mohou dozvědět o nejnovějších trendech nebo získat užitečné informace.

Kompletní informace o doprovodném programu výstavy Infotherma 2019 naleznete zde.

Jak doma využít a uskladnit energii ze slunce?

Úterý 22. 1.. 10:00 – 13:00, konferenční sál

Obnovitelné zdroje energie stále zlevňují, stát jejich pořízení pro domácnosti poměrně štědře podporuje a navíc elektřina ze sítě zdražuje. To jsou ideální podmínky na pořízení vlastního obnovitelného zdroje elektřiny nebo tepla. Jaké jsou možnosti využití slunečního záření v domácnosti? A jak nejlépe energii slunečního záření uložit? Tomuto tématu se budeme věnovat v doprovodném programu TZB-info na téma slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce.

Program:
 • 10:00 – 10:20 Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
 • 10:20 – 10:45 Fotovoltaika s baterií je pojistka proti výpadku elektřiny nebo ne? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
 • 10:45 – 11:10 Jak uložit teplo ze slunce
 • 11:10 – 11:35 Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
 • 11:35 – 12:00 Fotovoltaika v bytě
 • 12:00 – 12:25 Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
 • 12:25 – 12:50 Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie

Kontroly a výměny kotlů

Úterý 22. 1., 15:10 – 15:50, Pavilon A1

O blok se podělí Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění na TZB-info a Ing. Zdeněk Lyčka, garant tématu roku 2019 VÝMĚNY KOTLŮ. Téma vzniklo jako reakce na blížící se zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy vstupující v účinnost od 1. 9. 2022.

Budeme hovořit o aktuálních možnostech čerpání tzv. kotlíkové dotace a o povinnosti provést pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu spalovacích zdrojů. Povinnost kontrol kotlů v domácnostech zavedl Zákon o ochraně ovzduší (ZOO) a byla zpřesněna jeho letošní novelou. S novelou zákona je spojen cíl zavést na úrovni státu registr kontrol, jak, kdo a za kolik kontrolu provádí. Pro domácnosti bude mít výhodu v tom, že se omezí prostor pro podvodné jednání, stát naopak získá přehled u stavu kotlů, jejich zastoupení v domácnostech a bude moci přesněji a účinněji stanovovat podpůrná opatření směřující k omezení produkce emisí CO2.

Kontrola kotle na jedné straně přináší zátěž domácnostem, na druhé straně jim může hodně pomoci ve správném provozování kotle. Moderní teplovodní kotle na tuhá paliva jsou sice vybaveny elektronickým řízením, ale jejich provozovatel musí mít určité znalosti. A zde kontrolor, vyškolený u výrobce a s dobrou praxí, může hodně pomoci.

Jak měnit dodavatele elektřiny v době rostoucích cen?

Poradenství k cenám energií je standardní součástí výstavy Infotherma. Na stánku TZB-info (č. NA2/353) bude na dotazy návštěvníků tradičně odpovídat Jan Schindler, analytik nezávislého kalkulátoru cen energií TZB-info. Jak by se při výběru dodavatele rozmýšlel odborník, který nabídky energetických společností denně porovnává? Přijďte se zeptat!

Kotlíkové dotace jsou stále aktuální

Lokální topeniště byly i v roce 2018 hlavním zdrojem znečištění ovzduší v ČR. Snaha o jejich nahrazení za čistší zdroje s pomocí peněz EU tak bude pokračovat i v roce 2019.

Stručný přehled si můžete udělat například pomocí základní infografiky, kde zjistíte, zda máte na kotlíkovou dotaci nárok. A pokud se na vás kotlíkové dotace nevztahují nebo stavíte nový dům, podívejte se do aktualizovaného porovnání kotlíkových dotací s Novou zelenou úsporám.

Technické konzultace-spalinové cesty

Cena technické konzultace – 1 000 Kč bez DPH

Vážení zákazníci,

na základě několikaletých zkušeností se zpracováváním revizních zpráv spalinových cest Vám nabízíme zpoplatněnou službu Technické konzultace ke spalinovým cestám. Jde o konzultace před zahájením realizace spalinových cest. Ušetříte si zbytečné starosti jak sobě tak i nám při vystavování revizních zpráv spalinových cest.

Setkáváme se s tím, že již realizované spalinové cesty mají spoustu závad, které se těžko a za zvýšených nákladů těžko odstraňují. Nebo je již odstranit nelze. Revizní zpráva spalinové cesty je pak vydána negativní nebo ji odmítneme vystavit. Vydáním revizní zprávy spalinové cesty přebíráme zodpovědnost za její funkčnost a bezpečnost(včetně požární bezpečnost)a za to, že také odpovídá normovým hodnotám.

Pochopte prosím, že nejsme hazardéři. Nelze schválit  všechno, co  si kdo postaví. Nic proti stavbám svépomocí nebo pomocí rádoby samozvaných „odborníků“. Zde však musíme připomenout, že zákony, normy, vyhlášky ,návody platí pro všechny stejně. Nehodláme také krýt nekvalitní práci a šlendrián ostatních účastníků stavby.

Ustanovení zákona 320/2016 Sb.,par.46 nám dokonce ukládá povinnost hlásit zjištěné nedostatky, které ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost, písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

U objektů(staveb) již dokončených respektive jejich spalinových cest mohou být zjištěny závady, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost revizní technik spalinových cest písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Tato povinnost vyplývá z vyhlášky 34/2016 Sb.

Tato varianta může nastat u již zrealizovaných spalinových cest, které byly zhotoveny montážními firmami nebo svépomocí bez patřičné odborné způsobilosti a bez konzultace s odbornou kominickou firmou respektive revizním technikem spalinových cest.

Nejčastější nedostatky spalinových cest

 • Specifikace možných provozních závad-provozní bezpečnost
 • Nedostatečný přívod spalovacího vzduchu
 • Přítomnost zařízení s nuceným odvodem vzduchu ovlivňujícím bezpečný odvod spalin
 • Netěsnosti-praskliny/trhliny
 • Netěsnosti-uzávěry otvorů
 • Tvarová nestálost průduchu spalinové cesty
 • Nevyhovující výška nad střechou nebo ve vztahu k okolním budovám
 • Nevyhovující vnitřní světlost a účinná výška spalinové cesty pro připojený spotřebič
 • Nevyhovující konstrukce spalin cesty z hlediska tlakové třídy
 • Nevyhovujíc konstrukce spalin cesty z hlediska odolnosti proti korozi a působení kondenzátu
 • Nevyhovujíc konstrukce spalin cesty z hlediska odolnosti proti vyhoření sazí
 • Nepřípustné připojení dalších spotřebičů
 • Chybějící čisticí nebo kontrolní otvory
 • Nevyhovující přístup k čištění a kontrole(revizi)
 • Nevyhovující svislá výška kouřovodu
 • Nevyhovující stavebně technický stav nadstřešní části komínu
 • Nevyhovující vyústění přes fasádu
 • Jiné z pohledu provozní bezpečnosti

 Specifikace možných provozních závad – požární bezpečnost

 • Nedodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a stavebních hmot
 • Nedodržení požární bezpečnosti stavby při průchodu spalinové cesty požárními úseky a požárně dělicími konstrukcemi, stropy, střešní konstrukcí, obvodovým pláštěm objektu
 • Zanesením spalinové cesty dehtovými usazeninami
 • Nedodržení požární bezpečnosti stavby při průchodu spalinové cesty vnitřní stěnou objektu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 

1.Správce osobních údajů

 

Společnost

 

DAMING  s. r. o. se sídlem Viniční čp .451 , 664 62 Hrušovany u Brna , IČ: 28336496, DIČ: CZ28336496 ,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 62101, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR  informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2.Rozsah zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem,nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

3.Zdroje osobních údajů

 

 • přímo od subjektů údajů
 • velkoobchod
 • distributor
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík,    živnostenský  rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

4.Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikac  subjektu  údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa  trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např.  kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údaj ů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem  personálních řízení aj.)

 

5.Kategorie subjektů údajů

 

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dopravce
 • dodavatel služby
 • návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým  systémem
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 

 • velkoobchodníci
 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí –státy EU)

 

7.Účel zpracování osobních údajů

 

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

8.Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

9.Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

10.Poučení

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody  subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

11.Práva subjektů údajů

 

1)V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o

právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjekt u údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,  provedení opravy, do plnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní  neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na  dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

 

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.