Nové znění ČSN EN 1443

Nové znění ČSN EN 1443 Komíny-obecné požadavky

Již je k dostání nová norma ČSN EN 1443. Cena cca 440 Kč. Platná od ledna 2020. Podstatné jsou změny v zatřiďování spalinových cest. Zejména třídy odolnosti proti vyhoření sazí a vzdálenosti od hořlavých materiálů.