Vyšlo komentované vydání ČSN 734201 ed.2

zdroj: skcr.cz

Dne 11.10.2018 bylo schváleno Technickou normalizační komisí TNK 105 Komíny vydání Komentovaného znění ČSN 734201 ed.2. Publikaci pod kódem  ISBN 978-80-907017-5-5 vydává Česká agentura pro standardizaci, autorem publikace je Společenstvo kominíků ČR, Technická komise – Ing. František Jiřík.

Tato unikátní publikace je určena nejen pro všechny kominíky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a servisem spalinových cest, ale i  další stavební profese nebo uživatele. Poměrně podrobně na více než 40 stranách komentuje některé články ČSN 73 4201 ed.2, ve které jsou zapracovány změny Z1 až Z4 ČSN 73 4201:2010.

Publikaci lze objednat za 1150,- Kč včetně DPH + doběrečné emailem na sk.cr@seznam.cz 

případně písemně na adrese:

Společenstvo kominíků ČR
Učňovská 1, 190 00 Praha 9

Publikaci získáte i na seminářích Přibyslav – Havířov 2019 jako komplet spolu s ČSN 73 4201 ed.2. v ceně semináře za zvýhodněnou cenu.