Vyústění přetlakových komínů

Vyústění přetlakového komína a komína s umělým tahem nad šikmou střechou:

 

Vyústění nad rovinou střechu v oblasti s normálním výskytem sněhu musí být výška vyústění nad rovinou střechy větší než 0,5 m pro:

  • přetlakové komíny, v případě, je-li v ústí komína doložen přetlak spalin výpočtem
  • komíny s umělým tahem (podtlakové), které mají ventilátor namontován v komínovém ústí.

V oblastech s výskytem většího množství sněhu musí být výška vyústění nad rovinou šikmé střechy upravena podle místních podmínek, nejčastěji zvýšená.

 

Výška vyústění komína nad plochou střechou:

 

Plochá střecha se uvažuje v případě, je-li sklon střechy od vodorovné roviny menší než 20°. Vyústění komína s přirozeným tahem je větší než 1 m od:

  • blízké atiky nad plochou střechy (obr. A)
  • ploché střechy (obr. B).

 

Výška vyústění přetlakového a vysokopřetlakového komína a komína s umělým tahem (s ventilátorem v ústí komína) může být snížena až na výšku 0,5 m nad plochou střechy v oblastech s normálními sněhovými podmínkami. V oblastech s výskytem sněhu musí být výška upravena podle místních podmínek.

Vyústění nad nástavbou na ploché střeše a vzhledem k sousední budově

Při nástavbě na ploché střeše se uvažuje vyústění 1 m nad šikmou rovinou, vytvořenou úhlem 10° od střešní atiky nástavby. Zásada je platná pro komíny s vodorovnou vzdáleností do 15 m od blízké stěny nástavby.

 

Vzdálenost ústí komína od střešních oken

 Výška vyústění komína od střešních oken a vikýřů

Vzdálenost ústí komína od okenních vikýřů musí být od rámu okna:

  • ve svislém směru méně než 1 m
  • ve vodorovném směru méně než 1,5 m.

Tato zásada platí v případě, je-li okno vzdáleno ve vodorovném směru od komína méně než 1,5 m.

U střešních oken nesmí být umístěn komín uvnitř části střešní plochy vymezené přímkami vzdálenými od okenního rámu:

  • 1 m do stran
  • 2 m pod oknem
  • 1 m nad oknem.

Výška ústí komína nad střešní plochou, kde je střešní okno, je shodná se zásadami platnými pro vyústění na šikmé střeše.