Stavíme bezpečný komín v 21. století

zdroj: CIKO-firemní článek

Pohled na bezpečnost komína ve stavbě se za poslední roky výrazně změnil. Staví se jinak než před 20 lety, všechny typy domů se čím dál víc izolují a utěsňují. To znamená skokový nárůst výšky tepelné izolace stropů, kterými musí komín procházet, navíc při velmi častém požadavku na těsnost celé stavební konstrukce.

Vedle toho stoupá obliba konstrukcí z hořlavých materiálů a tím zvýšené požadavky na požární bezpečnost stavby. Všechny tyto trendy výrazně ovlivňují požadavky na komínové těleso, jeho konstrukci a způsob začlenění do stavby. vyžádat další informace

Parotěsný prostup třívrstvého nerezového komína střechou

Namontovaný prostup zděného komína před dokončením okolních konstrukcí

Co to v praxi znamená pro bezpečnost komínového tělesa ve stavbě? Především zcela odlišný přístup k řešení prostupů komínu stavbou. Tam, kde dřív vyhovovala provětrávaná mezera, je dnes silná vrstva izolace. A s touto změnou délky neochlazované části komína (v prostupu) narůstá riziko kumulace tepla ve stropě kolem komína až nad únosnou mez. Netýká se to jen novostaveb – bohužel nejsou až tak výjimečné případy, kdy se po zateplení podkroví shoří stará chalupa.

Průběh teplot kolem nerezového komína ve stropě tloušťky 100mm

Průběh teplot kolem nerezového komína ve stropě tloušťky 600mm

 

Jaké je tedy zadání z pohledu bezpečnosti? Pro požární bezpečnost je maximální přípustná teplota na hořlavé konstrukci 85°C. A z praxe víme, že v neochlazované části komína dochází až k několikanásobnému překročení této „bezpečné“ teploty. Je tedy třeba zajistit dostatečný teplotní útlum mezi povrchem komína a nejbližší hořlavou konstrukcí. Pokud není požadavek na těsnost budovy, vyhoví kolem komína kvalitní minerální izolace. Ale při požadavku na parotěsné provedení stavby je situace jiná a správnému řešení detailů je třeba věnovat adekvátní pozornost.

Jediné ucelené řešení, které splní uvedené požadavky, dodává na trh český výrobce komínových systémů CIKO. Jedná se o sériově vyráběný systém parotěsných prostupů CIKO STOPER z pěnového skla, tedy z nehořlavého a parotěsného materiálu s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi. Předností těchto výrobků jsou deklarované a garantované vlastnosti tepelného útlumu, parotěsnosti a požární bezpečnosti, navíc s možností napojení jednotlivých vrstev okolní konstrukce.

Při správné volbě prvku CIKO STOPER dosáhnete kvalitního detailu s požadovanými vlastnostmi. Návrh a montáž parotěsných prostupů doporučujeme svěřit odborné proškolené firmě, která má zkušenosti v oboru. Důležité je nejen zvolit správný typ prostupu, ale při vlastní montáži ho také správně umístit s ohledem na výšku a skladbu okolní konstrukce. Dále je například nutno zajistit, aby napojení okolní konstrukce umožňovalo dilataci komína a prostupu. Ukázku montáže prostupu na nerezový komín si můžete prohlédnout na webu ciko-kominy.cz.

 

 

Níže jsou zobrazeny názorné příklady použití prostupů řady CIKO STOPER v závislosti na charakteru stavby a řešeného detailu:

 

 

Většina prostupů CIKO® STOPER je k dostání také v atypických rozměrech, můžeme tedy zcela bez nadsázky říci, že existuje řešení pro každý dům.

Při návrhu bezpečného a funkčního komína je tedy nutno zohlednit nejen parametry připojovaného spotřebiče, ale také charakter stavby, stavebních detailů a třeba i způsob přívodu vzduchu na hoření. K řešení těchto otázek můžete využít služeb výrobce komínových systémů CIKO, který poskytuje konzultace a poradenství v oblasti komínové techniky zdarma.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Projektování a realizace spalinových cest, Provozní bezpečnost a vyústění komínů, Revize spalinových cest. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.