Terminologie MŽP ke kontrole kotlů

MŽP vydalo tiskovou zprávu ke kontrole kotlů. Se špatnou terminologií. Redakce TZB-info poslala obratem upozornění a dozveděli jsme se, že: špatná terminologie je použita záměrně, aby „veřejnost snadněji pochopila.“

Uhlí, ilustrační foto redakce
Uhlí, ilustrační foto redakce

MŽP vydalo 17.8.2018 tiskovou zprávu Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete až v roce 2019! Terminologii v tiskové zprávě považujeme za chybnou. Revizi musí dělat revizní technik, kontrolu podle zákona na ochranu ovzduší dělá dle terminologie MŽP proškolená osoba se zvláštní způsobilostí OZO – kontrolor.
Redakce TZB-info obratem upozornila na chybu v tiskové zprávě. „Děkujeme za upozornění. O problému víme, jen pro zjednodušení komunikace, aby veřejnost snadněji pochopila, oč jde, dlouhodobě používáme pro kontroly revizáků pojem revize kotlů a pro kontroly ORP pojem kontroly kotlů,“ sdělila nám Mgr. Dominika Pospíšilová, vrchní ministerský rada, samostatné oddělení tiskové a PR MŽP ČR.

Na TZB-info se snažíme, aby terminologie byla správná, dle definic, které stanovuje legislativa a platné normy. I tak je to těžké, protože ne vždy panuje v rámci předpisů shoda. Jedná se zejména o různou terminologii ve starých a nových normách, o různou terminologii v zákonech a navazujících normách a různou terminologii v normách v rámci jednotlivých oborů.
Nicméně, pokud se mají lidé mezi sebou domluvit, musí mluvit stenou řečí. Pokud má člověk nějakou povinnost, musí být tato povinnost pojmenována přesně, aby byla jasná náplň povinnosti, kdo a kdy ji má uloženu a jak a pomocí koho ji má možnost splnit. A k cíli „aby veřejnost snadněji pochopila“ podle nás rozhodně nevede cesta, kdy kontrolu budeme zaměňovat se zcela jiným pojmem „revize“.

Na TZB-info máme k problematice kontroly kotlů články od Ing. Zdeňka Lyčky, renomovaného odborníka a soudního znalce:

Nejde o slovíčkaření, jde o dotace a pokuty

  • A že nejde o pouhé slovíčkaření, uvádí i článek Pohledem znalce: Revize vs. kontrola kotle
    V článku je mimo jiné uvedeno: „….Řešil jsem již několik sporných kontrol, které byly provedeny právě revizním technikem s oprávněním od TIČR, kterému ovšem chybělo oprávnění od výrobce konkrétního kotle. Zděšený provozovatel zdroje argumentoval dle něj logickým tvrzením, že jde přeci o „revizáka“ s kulatým razítkem a nechápal, že provedená kontrola je neplatná. V jednom případě dokonce hrozilo, že díky neplatnému dokladu o pravidelné kontrole kotle bude vyřazena žádost žadatele o finanční podporu v rámci kotlíkových dotací. Bohužel do konce roku 2016 byl „kontrolor“ za provedení takovéto kontroly nepostižitelný. Od 1.1. 2017, tedy od doby platnosti novely zákona o ochraně ovzduší, za to může být potrestán pokutou až 50 tisíc korun. Tímto chci souběžně varovat i všechny revizní techniky kotlů před podobou činností.“