Archiv rubriky: Revize spalinových cest

Nové znění ČSN EN 1443

Nové znění ČSN EN 1443 Komíny-obecné požadavky Již je k dostání nová norma ČSN EN 1443. Cena cca 440 Kč. Platná od ledna 2020. Podstatné jsou změny v zatřiďování spalinových cest. Zejména třídy odolnosti proti vyhoření sazí a vzdálenosti od … Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa,zákony,vyhlášky, Projektování a realizace spalinových cest, Revize spalinových cest | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové znění ČSN EN 1443

Kotlíkové dotace a revizní zprávy spalinových cest

Většina krajů umožňuje podání žádosti pouze elektronicky, následně je třeba dodat podepsanou papírovou žádost s povinnými přílohami. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje). Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje). Fotografie starého kotle … Celý příspěvek

Rubriky: Odkazy a informace, Projektování a realizace spalinových cest, Revize spalinových cest | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kotlíkové dotace a revizní zprávy spalinových cest

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

autor: tzb-info,Ing Zdeněk Lička S výměnou kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2 za nové souvisí povinnosti týkající se spalinových cest. Tyto povinnosti vyplývají ze Zákona o požární ochraně. © Fotolia.com Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly teplovodních spotřebičů a domácích topenišť, Provoz spalovacích zdrojů-metodiky, Revize spalinových cest | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

Spalování odpadů a kontrola i v reportáži České televize

zdroj: tzb-info V prosinci jsme vydali článek, který popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. O problematice článku natáčela reportáž i ČT. MŽP vypsalo veřejnou … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly teplovodních spotřebičů a domácích topenišť, Revize spalinových cest | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spalování odpadů a kontrola i v reportáži České televize

Osvědčení kvality členů Společenstva kominíků ČR

zdroj: tzb-info Cílem působení HKČR a u ní začleněných profesních společenstev je, aby poskytované výrobky a služby byly ve všech odvětvích bezpečné a kvalitní. Proto HKČR podporuje své členy, aby při své podnikatelské činnosti využívali technické normy, pravidla praxe – technická pravidla, aby měli … Celý příspěvek

Rubriky: Kontrola a čištění spalinových cest, Kontroly teplovodních spotřebičů a domácích topenišť, Revize spalinových cest | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osvědčení kvality členů Společenstva kominíků ČR