Kamna v garáži

V ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení v článku 7.1 je uvedeno: … smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené. Zatím jsem žádná taková kamna na tuhá paliva nepotkal (nemusím se ale dozvědět vše!). Používat kamna s nasáváním vzduchu z garáže mi přijde obecně nebezpečné – například u plynových spotřebičů (předpis TPG 704 01) je jednoznačně povolena pouze kategorie spotřebičů C – nasávání vzduchu i výdech spalin je z/do venkovního prostředí a ještě by měla být schválena! I povrchová teplota kamen může v garáži způsobit potíže. Shodnou variantu je nutné respektovat i u ostatních typů paliv a možnosti kontaktu jejich výparů s otevřeným ohněm nebo rozpálenými plochami.

Předpisy:
– ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení, čl. 7.1: V jednotlivých, řadových a hromadných garážích (v prostorách stání a vnitřních komunikací pro vozidla) nebo v garážích pro motorová vozidla k dopravě hořlavých kapalin smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené.
– ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže, čl. 41: K vytápění garáží je možné použít lokální spotřebiče na plynná nebo kapalná paliva i lokální elektrické spotřebiče, popř. otopné soustavy ústředního vytápění.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 5.3.9, Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést: d) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. pojíždějícími vozidly), nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apod.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 10.4 V garážích lze umísťovat pouze spotřebič sloužící k vytápění garáže při dodržení těchto požadavků: c) použitý spotřebič musí být v provedení C a jeho použití pro vytápění garáží musí výrobce garantovat

Poznámky:
– Pokud je prostor kolaudován nebo používán jako garáž, je třeba příslušné platné předpisy respektovat
– Kamna na tuhá palivanapř  zn. Petra asi nebudou mít schválení pro použití v garážích
– Dříve platná, dnes nahrazená ČSN 06 1008 použití spotřebičů na pevná paliva a otevřených spotřebičů v garážích výslovně zakazovala

Předpisy:
– ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení, čl. 7.1: V jednotlivých, řadových a hromadných garážích (v prostorách stání a vnitřních komunikací pro vozidla) nebo v garážích pro motorová vozidla k dopravě hořlavých kapalin smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené.
– ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže, čl. 41: K vytápění garáží je možné použít lokální spotřebiče na plynná nebo kapalná paliva i lokální elektrické spotřebiče, popř. otopné soustavy ústředního vytápění.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 5.3.9, Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést: d) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. pojíždějícími vozidly), nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apod.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 10.4 V garážích lze umísťovat pouze spotřebič sloužící k vytápění garáže při dodržení těchto požadavků: c) použitý spotřebič musí být v provedení C a jeho použití pro vytápění garáží musí výrobce garantovat

Poznámky:
– Pokud je prostor kolaudován nebo používán jako garáž, je třeba příslušné platné předpisy respektovat
– Kamna na tuhá paliva zn. Petra asi nebudou mít schválení pro použití v garážích
– Dříve platná, dnes nahrazená ČSN 06 1008 použití spotřebičů na pevná paliva a otevřených spotřebičů v garážích výslovně zakazovala

ČSN 06 1008 : 1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení v kapitole Garáže, servisy a stanice pohonných hmot jsou věnovány 3 články. V čl. 7.1 je uvedeno, že v jednotlivých, řadových a hromadných garážích smějí být použity pouze tepelné spotřebiče k tomuto účelu schválené. V čl 7.2 je řešeno, že v prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel, popř. v prostorách pro odstavení vozidel, nesmějí být instalovány spotřebiče (zdroje tepla) pevných paliv, otevřené spotřebiče a zářiče. Tak jen tak pro obecnou povědomost.. platné i pro garáže a dílny u RD..