Přístup spalovacího vzduchu-CIKO

Výhodné varianty zajištění přívodu spalovacího vzduchu komínem.

 

Přívod vzduchu komínem

Praktické výhody soustředného řešení přívodu spalovacího vzduchu v rámci komínového tělesa jsou evidentní, což potvrzuje i výrazný nárůst poptávky po tomto řešení u výrobce komínových systémů CIKO. Tento detail je při realizi komína velmi důležitý, proto přichází CIKO s rozšířením možností dopojení – BOKEM i SPODEM.

Vpravo NOVÁ varianta napojení komína na kamna spodem

Propojení komína a spotřebiče z boku

Z estetického i praktického hlediska je u této varianty důležité správné umístění vývodu vzduchu z komína ve vztahu k umístění hrdla externího přívodu vzduchu na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči a pokud možno ve výšce sacího hrdla. Pro vlastní napojení na komínové těleso je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti při zachování požadované těsnosti detailu.

Propojení komína a spotřebiče spodem

Tato nová varianta řešení reaguje na rozrůstající se sortiment kamen se spodním napojením, kdy je propojení komína a spotřebiče potřeba schovat do skladby podlahy. Vlastní propojení je většinou krátké a nevznikají zde tak komplikace vlivem křížení s jinými technologie a zároveň je celé řešení velmi elegantní a nákladově nenáročné.

 

Typy komínových systémů

Řešení přívodu vzduchu komínem pro spotřebiče na pevná paliva umožňují 2 komínové systémy firmy CIKO, které přivádí vzduch kanály mezi komínovým pláštěm a tepelnou izolací komínové vložky. Tyto systémy se navzájem liší především materiálem použité komínové vložky:

 

Více informací ZDE