Opět k požární bezpečnosti instalací spalinových cest

K napsání příspěvku nás inspirovalo několik skutečností:

  1. Projektanti v projektech ve většině případů tuto otázku opomíjejí respektive ji v projektu požárně bezpečnostního řešení stavby(PBŘ) odbydou několika větami s odkazem na kominické normy.
  2. Stavební firmy (včetně instalaterských) nemají dostatečné znalosti kominických norem a norem požární bezpečnosti a detaliy řeší teprve na stavbě bez předchozího projednání s kominíky. Mnohdy jsou však překvapeny,že revizní technik spalinových cest jim odmítá revizní zprávu vydat.
  3. Bohorovnost některých revizních techniků spalinových cest potažmo kominíků, se kterou přehližejí riziko právní a peněžní odpovědnosti za svá nesprávná řešení. Soudních řešení je celá řada s finančními dopady a mělo by to být pro ně varováním.
  4. Revizní technici spalinových cest nemohou nahrazovat a dodatečně projekčně zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby-na to nemají vzdělání ani projekční kapacity. Toto mají řešit autorizovaní projektanti pro příslušnou oblast se znalostí již vypracovaných systémových řešení.
  5. Značná část investorů-stavebníků řeší stavbu svépomocí. Bez znalosti a respektování norem a hlavně s tendencí k výběru nejlevnějších řešení. Revizní technik spalinových cest je pak poptáván s cílem,aby stavbu systémem „dodělej doma“ legalizoval.
  6. Revizní technici spalinových cest posuzují spalinové cesty především z hlediska požární bezpečnosti -provedení stavebních konstrukcí – prostupy požárně dělicími konstrukcemi.

Požadavky na prostupy požárně dělicími konstrukcemi jsou součástí požadavků na stavební konstrukce. Jsou obsaženy v ČSN kodexu norem požární bezpečnosti staveb.

Zvládnou kominíci řešení následujících požadavků ?

Provedení stavebních konstrukcí – prostupy požárně dělicími konstrukcemi

Integrace a bezpečnost komínových systémů v moderních stavbách

Závěrečná-zpráva

 

Některá technická řešení :

šachty a průchodky

požární bezpečnost-prostupy

bezpečné prostupy spalinových cest